รายชื่อโรงงาน ปี 2555

นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์

ประกอบกิจการ โฉลดเลขที่ 104207 อยู่ที่ ปทุมธานี 12150 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ลานมันยิ่งยิ่งเจริญ

ประกอบกิจการ 123 อยู่ที่ กำแพงเพชร 62000 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายเกียรติศักดิ์ ปรัชญาเดชากุล

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่ 77271 , 77272 อยู่ที่ สกลนคร 47000 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ รีเจ้นท์ มอเตอร์ส จำกัด

ประกอบกิจการ 292 อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร 10700 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท โซลูชั่น อินดัสเทรียล จำกัด

ประกอบกิจการ 299/27-28 อยู่ที่ สมุทรปราการ 10540 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เฟิร์ส ออร์แกนิค ฟาร์ม จำกัด

ประกอบกิจการ 38 อยู่ที่ ฉะเชิงเทรา 24000 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายทวี คันธาใจ

ประกอบกิจการ โฉนดเลขที่ 28220 อยู่ที่ ลำปาง 52190 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สาธิต อินเตอร์พลาส จำกัด

ประกอบกิจการ 36 อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร 10150 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซี.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พี่กับน้อง

ประกอบกิจการ 213 อยู่ที่ เพชรบูรณ์ 67180 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2556

นางสาวกีรติร์ ประดิษฐพงศ์

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน อยู่ที่ พุนพิน สุราษฎร์ธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอลชีท (บ้านไผ่)

ประกอบกิจการ ตัด พับ ม้วนโลหะทั่วไป อยู่ที่ บ้านไผ่ ขอนแก่น (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ทริปเปิ้ล อี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อยู่ที่ เมืองสงขลา สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

อ.เจริญรุ่งเรืองทรัพย์

ประกอบกิจการ ทำมันเส้น อยู่ที่ น้ำยืน อุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ภู่ทองเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ และส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พาวเวอร์ ซิสเท็ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องจักรสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม เช่น เครื่องบรรจุ เครื่องปิดฝา ฯลฯ อยู่ที่ สามโคก ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ลานมันสุรีย์พืชผล

ประกอบกิจการ ทำมันเส้น อยู่ที่ น้ำยืน อุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท คลองขลุง รีไซคลิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ อัดเศษโลหะ เศษกระดาษ พลาสติก และย่อยพลาสติก อยู่ที่ คลองขลุง กำแพงเพชร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท มี สตีล จำกัด

ประกอบกิจการ ตัดเหล็กแผ่น อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พื้นที่โฆษณา

[adinserter block="1"]

รายชื่อโรงงาน ปี 2557

ไม่พบเรื่อง

รายชื่อโรงงาน ปี 2558

ไม่พบเรื่อง

รายชื่อโรงงาน ปี 2559

ไม่พบเรื่อง

รายชื่อโรงงาน ปี 2560

ไม่พบเรื่อง

รายชื่อโรงงาน ปี 2561

บริษัท ป้วยเฮงล้ง จำกัด

ประกอบกิจการ คัดคุณภาพข้าวสาร อยู่ที่ พระประแดง สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ ผลิตยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อยู่ที่ บ้านแฮด ขอนแก่น (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ทรงพลคอนกรีต

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาคอนกรีต แผ่นพื้นคอนกรีต ท่อคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม (เพิ่มเติม&helli ...
รายละเอียด ...

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า

ประกอบกิจการ ทำครีมผงจากข้าวหอมมะลิ อยู่ที่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

กิตติเจริญ

ประกอบกิจการ อบข้าว อยู่ที่ แม่อาย เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด(มหาชน)

ประกอบกิจการ เป่าขวดพลาสติก และแบ่งบรรจุน้ำมันพืช อยู่ที่ พระประแดง สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท บางกอกราชา อุตสาหกรรมไม้ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อแปรรูปไม้จำหน่ายอบ-อาบน้ำยาไม้โดยใช้ไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตร ...
รายละเอียด ...

บริษัท ทรายศรีดอนไชย จำกัด

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ เชียงของ เชียงราย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง สุรินทร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เคาะ พ่นสี รถยนต์ และจำหน่ายรถยนต์และอะไหล่ อยู่ที่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แม็กซ์-เทค สตีลเวิอร์คส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์โลหะทำประตูเหล็กม้วนต่างๆ และแผ่นหลังคาเหล็ก อยู่ที่ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2562

บี-ควิก สาขาบิ๊กซี ชัยภูมิ

ประกอบกิจการ ศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์ อยู่ที่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

เจ้พรพลาสติก

ประกอบกิจการ ผลิตถุงพลาสติก อยู่ที่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สหไทยพรอพเพอร์ตี้แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำตู้คอนโทรล อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ทองสุขฟู้ด จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย อาหาร ขนมไทย ผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลี นมเนย ขนมอบ ทอด ปิ้ง ต้ม นึ่ง ทุกชนิดทั้งแบบแช่แข็งและไม่แช่แข็ง อยู่ที่ พนมทวน กาญจนบุรี ...
รายละเอียด ...

อัครพัชร์

ประกอบกิจการ ทำยางเครป อยู่ที่ น้ำยืน อุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางวิไล ฤทธิ์คำรพ

ประกอบกิจการ ขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ สิงหนคร สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายวิโรจน์ เลิศเลอพงศ์

ประกอบกิจการ ทำเต้าหู้ อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ศุภสิน เมทัลเทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตท่อสแตนเลส อยู่ที่ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พญาแลอุตสาหกรรม

ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย รวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องมือดังกล่าว อยู่ที่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ (เ ...
รายละเอียด ...

นายจักรพันธ์ ธรรมวิเศษศรี

ประกอบกิจการ ฉีดและเป่าขึ้นรูปพลาสติก เช่น ขวด,ฝาขวด,กล่องบรรจุภัณฑ์ อยู่ที่ บางเลน นครปฐม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...