รายชื่อโรงงาน ปี 2555

นายจิรภาส เลิศฤทธิ์ปัญญากุล

ประกอบกิจการ 201 อยู่ที่ น่าน 55000 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด

ประกอบกิจการ 398/1 อยู่ที่ ชลบุรี 20220 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ท. เจริญ

ประกอบกิจการ 17/2 อยู่ที่ นครสวรรค์ 60150 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

เพ็ชรบ้านป้อมคอนกรีต

ประกอบกิจการ อยู่ที่ สุโขทัย 64160 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายไชย ดาวันดี

ประกอบกิจการ 107 อยู่ที่ แพร่ 54110 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ลานมันทรัพย์รุ่งเรือง

ประกอบกิจการ 68 อยู่ที่ ยโสธร 35110 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวโสภิดา พิมพ์พรมมา

ประกอบกิจการ 124 อยู่ที่ อุบลราชธานี 34340 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

กุนเชียงเฮียแต่ง

ประกอบกิจการ 7/3 อยู่ที่ นครปฐม 73000 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท อุตรดิตถ์พิชัย จำกัด

ประกอบกิจการ 135/5 อยู่ที่ พิษณุโลก 65180 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวสิริภัทร ประทุมวรรณ

ประกอบกิจการ นส.3ก.เลขที่1253เลขที่ดิน169 อยู่ที่ พัทลุง 93160 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2556

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ บรรจุหีบห่อยารักษาโรค อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สแตนดาร์ดพลัสเซอร์วิส จำกัด

ประกอบกิจการ ทำวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม งานกระจก และทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในงานก่อสร้างอาคารทุกชนิด อยู่ที่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี (เพิ่มเติม&helli ...
รายละเอียด ...

บริษัท ดี.พี.เทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเคเบิ้ลสเปเซอร์และชิ้นส่วนพลาสติก อยู่ที่ เขาย้อย เพชรบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

อินเตอร์เฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ และส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด

ประกอบกิจการ การบรรจุสินค้าทั่วไปและคลังสินค้า อยู่ที่ หนองแค สระบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำยืน จำกัด

ประกอบกิจการ แปรรูปยางพารา ยางแผ่นรมควัน อยู่ที่ น้ำยืน อุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท คอมมิวเวล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนโลหะและอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า อยู่ที่ บางปะกง ฉะเชิงเทรา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไคซิน อินดัสตรี้ จำกัด

ประกอบกิจการ การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ บางบอน กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แซด.คูโรดา (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่างๆ อยู่ที่ อุทัย พระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เค เอส ไบโอ-พลัส จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตกระแสไฟฟ้า ส่ง และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต4.2 เมกะวัตต์ อยู่ที่ สอยดาว จันทบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พื้นที่โฆษณา

[adinserter block="1"]

รายชื่อโรงงาน ปี 2557

บริษัท เอ็คเซล อินดัสตรีส์(ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก เช่น ขวดนม ฝาครอบขวดนม แก้วน้ำหัดดื่ม ที่จับขวดนม ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางสังเคราะห์ (ยางซิลิโคน) เช่น จุก ...
รายละเอียด ...

บริษัท ชางฮง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยตะกรันเหล็ก อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ลฏาภาเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ และชั้นวางของ เป็นต้น อยู่ที่ โกสัมพีนคร กำแพงเพชร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ตู้ใจไม้เรือนเก่า

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือน เครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ อยู่ที่ บ้านผือ อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ทรัพย์สมพรการเกษตร

ประกอบกิจการ ทำมันเส้น อยู่ที่ ดอนจาน กาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด

ประกอบกิจการ ตัดปั๊ม เหล็กแผ่น และเหล็กม้วน อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ว่าที่ ร.ต. สุรศักดิ์ วิชชุตเวส

ประกอบกิจการ ขุด ตักกรวด ดิน และทราย อยู่ที่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอล ชีท (บุรีรัมย์)

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น หลังคาเหล็ก อยู่ที่ โนนสูง นครราชสีมา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงงานปุ๋ยเขาสาบสิบหาบ

ประกอบกิจการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี อยู่ที่ ท่ามะกา กาญจนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายสานิต เทพนา

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ สันกำแพง เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2558

บริษัท ธนินท์ธรเมทัลเวิร์ค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร  สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โกโฮมค้าไม้วาปี

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ วาปีปทุม  มหาสารคาม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์

ประกอบกิจการ ผสมและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช อยู่ที่ บางเลน ...
รายละเอียด ...

บริษัท พีเอ็นพี โปรดักส์กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยพลาสติกและเม็ดพลาสติก อยู่ที่ เปือยน้อย  ขอนแก่น (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด (สาขาจักราช)

ประกอบกิจการ ผลิตของเล่นเด็กจากผ้าทุกชนิด บุในหมวกกันน๊อค และชิ้นส่วนยานยนต์ ทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ และทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก หนังแท้ ...
รายละเอียด ...

บุษราภรณ์เฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเฟอร์นิเจอร์ ส่วนประกอบของอาคาร และเครื่องใช้ จากไม้ อยู่ที่ เด่นชัย  แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายเกริตกฤต พลายพล

ประกอบกิจการ ขุด ตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เมืองระนอง  ระนอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท อุตสาหกรรมก๊าซ ขาวสอาด จำกัด

ประกอบกิจการ แบ่งบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลว อยู่ที่ เมืองอุดรธานี  อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พัทเมกา

ประกอบกิจการ ซ่อมและติดตั้งท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ที่ ปากเกร็ด  นนทบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส.พี. ซิงค์ โลหะ จำกัด

ประกอบกิจการ รับชุบซิงค์ และชุบเคลือบผิวโลหะ อยู่ที่ คลองหลวง  ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2559

นายวสันต์ อินทร์จันทร์

ประกอบกิจการ ขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดิน อยู่ที่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางกำไล เพลงปาน

ประกอบกิจการ ขุด ตัก ดินลูกรัง อยู่ที่ พนมทวน กาญจนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แวนเนท อิเลคทรอนิค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตประกอบดัดแปลงหรือซ่อมแซมโทรทัศน์ อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท กรุงเทพ ออโตโมบิล จำกัด

ประกอบกิจการ ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

เทพารักษ์-เทพสถิต

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ เทพสถิต ชัยภูมิ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

แพอรุณ

ประกอบกิจการ แปรรูปอาหารทะเล(ล้าง แกะ ชำแหละ สัตว์น้ำ) อยู่ที่ เมืองปัตตานี ปัตตานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไพรินทร์ เพท แพค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตขวดพลาสติก อยู่ที่ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเล็ก ไอดรอลิค เซอร์วิส

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยก, รถเครน อยู่ที่ พุทธมณฑล นครปฐม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จำกัด

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม ทำน้ำมันปาล์มให้บริสุทธิ์ ไขมันพืช มาการีน และบรรจุน้ำมันปาล์ม อยู่ที่ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายสมชาย เกตุวัตถา

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2560

บริษัท รอเยลคราวน์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ทำสายกระเป๋า และสายรัดปากถุงจากพลาสติก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวจันทิมา เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร และรับจ้างกลึง เชื่อม ไส อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายธานี ทองพูล

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทย ลาเท็กซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายหมอนและที่นอนยางพารา อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์ สุรินทร์

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก อยู่ที่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท นีโอะ สยาม จำกัด

ประกอบกิจการ ทอสายกระเป๋าจากด้าย พีพี และฝ้าย อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางเมทินีย์ แก่นทอง

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ ป่าบอน พัทลุง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวจันทิมา เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ ผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำจากเหล็ก อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ธีระเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือน และสิ่งตกแต่งในอาคารบ้านเรือน จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางลัดดาวัลย์ แก้วอาษา

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ วังสะพุง เลย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานกรุงไทยฟุตแวร์

ประกอบกิจการ ผลิตรองเท้าแตะฟองน้ำ อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร เชื่อมประกอบ ระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรม อยู่ที่ นิคมพัฒนา ระยอง (เพิ่มเติม&hellip ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรุ่งเรืองร่วมค้า 2013

ประกอบกิจการ ทำน้ำแข็งซอง กำลังการผลิต 960 ซอง/วัน อยู่ที่ บางมูลนาก พิจิตร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ประกอบกิจการ ตักและขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่ เมืองตราด ตราด (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท คังโปร จำกัด

ประกอบกิจการ ล้างบรรจุภัณฑ์พลาสติก อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สิงห์ทองค้าไม้ 2017 จำกัด

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่ายอัดน้ำยา และอบแห้งไม้ อยู่ที่ วังวิเศษ ตรัง (เพิ่มเติม&he ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไอเคไอ เฟอร์เนส คอมโพเน้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะ อยู่ที่ เกาะคา ลำปาง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สิระชัย คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ บ้านโป่ง ราชบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ที ที เค อันดามัน จำกัด

ประกอบกิจการ อัดน้ำยา อบไม้ยางพาราและไม้ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่าย อยู่ที่ ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่คุณสัญญา

ประกอบกิจการ ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่ เมืองเลย เลย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2562

บริษัท เอส. บิวโดอิน จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแร่ อยู่ที่ เมืองลำปาง ลำปาง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท อูเบะ แมททีเรียลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตแมกนีเซียมออกซีซัลเฟต อยู่ที่ เมืองระยอง ระยอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายภูวเดช จินาเคียน

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ พนัสนิคม ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3บีทราฟฟิค

ประกอบกิจการ ผสมปูนขาวเข้ากับวัสดุอื่น อยู่ที่ แก่งคอย สระบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางพยอม ป่าหวาย

ประกอบกิจการ ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน เครื่องใช้ และส่วนประกอบอาคารบ้านเรือน จากไม้ อยู่ที่ เด่นชัย แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางวรรณดี วงษารัตน์

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ ปลายพระยา กระบี่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

เอเซียโอสถ

ประกอบกิจการ ผลิตยาแผนโบราณ อยู่ที่ บางบัวทอง นนทบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไป่ลี่ แพคเกจจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก, หลอด อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวณัฏฐ์ชุดา สุชาติกุลวิทย์

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีต อยู่ที่ สามโคก ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีหมีเพิ่มพูนทรัพย์

ประกอบกิจการ สี ฝัด หรือขัดข้าว,เก็บรักษาและลำเลียงเมล็ดพืช อยู่ที่ เพ็ญ อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...