โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงเขียงคุ้มแสงสว่าง

ประกอบกิจการ ทำเขียงจากไม้มะขาม อยู่ที่ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-36(1)-18/56รอ

ชื่อโรงงาน: โรงเขียงคุ้มแสงสว่าง

ผู้ประกอบการ: นายแสงจันทร์ บุตรพรม

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำเขียงจากไม้มะขาม

สถานที่ตี้ง: 54 8 หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03601

เงินทุน: 90000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 12.5 แรงม้า

TSIC: 16230

วันที่ใบอนุญาต: 19 เมษายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 20000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 20000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 50000 บาท