โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงน้ำแข็งอรัญญา

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิต 50 ตัน/วัน และน้ำดื่ม อยู่ที่ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-14-60/56บร

ชื่อโรงงาน: โรงน้ำแข็งอรัญญา

ผู้ประกอบการ: นายธนธรรศน์ โพธิแดง

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิต 50 ตัน/วัน และน้ำดื่ม

สถานที่ตี้ง: 260 5 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 01400

เงินทุน: 14550000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 288 แรงม้า

TSIC: 10795

วันที่ใบอนุญาต: 4 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2400000 บาท

มูลค่าอาคาร: 4000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 8000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 150000 บาท