โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงน้ำแข็งซันนี่ สาขาสว่างแดนดิน

ประกอบกิจการ ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังผลิต 160 ตัน/วัน อยู่ที่ สว่างแดนดิน สกลนคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-14-26/61สน

ชื่อโรงงาน: โรงน้ำแข็งซันนี่ สาขาสว่างแดนดิน

ผู้ประกอบการ: นางสาวพุทธชาติ ชอบขาย

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังผลิต 160 ตัน/วัน

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 90548,66245 เลขที่ดิน 344,220 10 บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110

โทรศัพท์: 0629696196

โรงงานประเภท: 01400

เงินทุน: 25350000 บาท

คนงาน: 15 คน

แรงม้า: 497.5 แรงม้า

TSIC: 10795

วันที่ใบอนุญาต: 19 เม.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1350000 บาท

มูลค่าอาคาร: 6000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 16000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท