โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน ณภัทรออยล์

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันจากพืช เช่นผลปาล์ม มะพร้าวแห้ง อยู่ที่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-7(1)-14/56ปข

ชื่อโรงงาน: โรงงาน ณภัทรออยล์

ผู้ประกอบการ: นายวิพจน์ภาม สันติชวลติสกุล

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: สกัดน้ำมันจากพืช เช่นผลปาล์ม มะพร้าวแห้ง

สถานที่ตี้ง: 362 6 ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77180

โทรศัพท์: 080-9995584

โรงงานประเภท: 00701

เงินทุน: 9800000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 171.5 แรงม้า

TSIC: 10491

วันที่ใบอนุญาต: 19 เมษายน 2556

เริ่มดำเนินการ: 9 พฤษภาคม 2556

มูลค่าที่ดิน: 4800000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท