โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานลูกชิ้น พิษณุโลก ราม่า

ประกอบกิจการ ทำลูกชิ้นเนื้อหมูและเนื้อวัว อยู่ที่ เมืองพิษณุโลก  พิษณุโลก

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-4(3)-3/57พล

ชื่อโรงงาน: โรงงานลูกชิ้น พิษณุโลก ราม่า

ผู้ประกอบการ: นายธนิตศักดิ์ อิงคะกิตติโรจน์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำลูกชิ้นเนื้อหมูและเนื้อวัว

สถานที่ตี้ง: 177 6 ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00403

เงินทุน: 1200000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 26.5 แรงม้า

TSIC: 10801

วันที่ใบอนุญาต: 19 มิ.ย 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 150000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 50000 บาท