โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานน้ำแข็ง กิจวารี ทิพย์วารี จ.อุทัยธานี

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งหลอด อยู่ที่ หนองขาหย่าง อุทัยธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-14-11/61อน

ชื่อโรงงาน: โรงงานน้ำแข็ง กิจวารี ทิพย์วารี จ.อุทัยธานี

ผู้ประกอบการ: นายสุทธิชัย ธูปเทียนรัตน์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำแข็งหลอด

สถานที่ตี้ง: 71 4 อุทัยธานี-บ้านไร่333 หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130

โทรศัพท์: 0815669676

โรงงานประเภท:

เงินทุน: 01400 บาท

คนงาน: 27000000 คน

แรงม้า: 20 แรงม้า

TSIC: 493

วันที่ใบอนุญาต: 10795

เริ่มดำเนินการ: 13 ก.พ. 2561

มูลค่าที่ดิน: บาท

มูลค่าอาคาร: 6000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 13000000 บาท