โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โชคชัยเจริญกิจ สาขา2

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เช่น อิฐบล็อก เสา เสาเข็ม ท่อ แผ่นพื้น เป็นต้น อยู่ที่ เมืองนครพนม นครพนม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-203/61นพ

ชื่อโรงงาน: โชคชัยเจริญกิจ สาขา2

ผู้ประกอบการ: นายสงกา อุดหนุน

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เช่น อิฐบล็อก เสา เสาเข็ม ท่อ แผ่นพื้น เป็นต้น

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 92795 7 กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม 48000

โทรศัพท์: 081-0596130

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 7100000 บาท

คนงาน: 8 คน

แรงม้า: 109 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 4 ธ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1600000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท