โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โกโฮมค้าไม้วาปี

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ วาปีปทุม  มหาสารคาม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-34(2)-4/58มค

ชื่อโรงงาน: โกโฮมค้าไม้วาปี

ผู้ประกอบการ: นางแพรวนภา ภูประทำ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้

สถานที่ตี้ง: 102 4 เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03402

เงินทุน: 800000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 49 แรงม้า

TSIC: 16220

วันที่ใบอนุญาต: 13-Jan-58

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 100000 บาท

มูลค่าอาคาร: 200000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 300000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 200000 บาท