โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

แพร่ไม้ไทย

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือน เครื่องตกแต่งภายในอาคารบ้านเรือน ซุ้มถอดประกอบ บ้านถอดประกอบ จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-208/56พร

ชื่อโรงงาน: แพร่ไม้ไทย

ผู้ประกอบการ: นางสาวฐิตารีญ์ ธีรรัฐนิธิคุณ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องเรือน เครื่องตกแต่งภายในอาคารบ้านเรือน ซุ้มถอดประกอบ บ้านถอดประกอบ จากไม้

สถานที่ตี้ง: – 3 ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ 54130

โทรศัพท์: 0864312764

โรงงานประเภท: 03700

เงินทุน: 800000 บาท

คนงาน: 8 คน

แรงม้า: 19.42 แรงม้า

TSIC: 16220

วันที่ใบอนุญาต: 7 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 200000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท