โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

อารียา ภูพีระสุพงษ์

ประกอบกิจการ นำเศษมอเตอร์และเศษสายไฟทุกชนิดที่ไม่เป็นของเสียอันตรายมาผ่านกรรมวิธีบดย่อย อยู่ที่ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 10240246225627

ชื่อโรงงาน: อารียา ภูพีระสุพงษ์

ผู้ประกอบการ: นางสาวอารียา ภูพีระสุพงษ์

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: 3-106-55/62ฉช

ประกอบกิจการ: นำเศษมอเตอร์และเศษสายไฟทุกชนิดที่ไม่เป็นของเสียอันตรายมาผ่านกรรมวิธีบดย่อย

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 38941 9 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

โทรศัพท์: 088-1933888

อีเมล:

โรงงานประเภท: 10600

เงินทุน: 31500000 บาท

คนงาน: 50 คน

แรงม้า: 8095 แรงม้า

TSIC: 38300

วันที่ใบอนุญาต: 24 ก.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 15000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท