โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชกุนไอซ์

ประกอบกิจการ โรงงานน้ำแข็งหลอด-น้ำดื่ม อยู่ที่ เขาสมิง ตราด

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20230013625628

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชกุนไอซ์

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชกุน ไอซ์

ทะเบียนพาณิชย์: 0233561000370

ทะเบียนเดิม: จ3-14-1/62ตร

ประกอบกิจการ: โรงงานน้ำแข็งหลอด-น้ำดื่ม

สถานที่ตี้ง: 110/12 1 แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด 23150

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 01400

เงินทุน: 7000000 บาท

คนงาน: 15 คน

แรงม้า: 335 แรงม้า

TSIC: 10795

วันที่ใบอนุญาต: 14 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3400000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1600000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท