โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟมิลี่ ชูส์ 2009

ประกอบกิจการ 99/9 อยู่ที่ สมุทรสาคร 74110

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(7)-6/55สค

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟมิลี่ ชูส์ 2009

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟมิลี่ ชูส์ 2009

ทะเบียนพาณิชย์: ทำรองเท้าพลาสติก และรองเท้ายาง รวมทั้งชิ้นส่วนรองเท้า

ประกอบกิจการ: 99/9

สถานที่ตี้ง: 5 คลองมะเดื่อ-แคราย แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์: 05307

โรงงานประเภท: 70000000

เงินทุน: 62 บาท

คนงาน: 421.54 คน

แรงม้า: 19209 แรงม้า

TSIC: 15 ส.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 25000000

มูลค่าที่ดิน: 35000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท