โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยวิศวกรรม

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีต อยู่ที่ บ้านนา นครนายก

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-50(4)-1/61นย

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยวิศวกรรม

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยวิศวกรรม

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีต

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 33925 7 บ้านพริก-บ้านเขาเพิ่ม บ้านพริก บ้านนา นครนายก 26110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05004

เงินทุน: 12000000 บาท

คนงาน: 8 คน

แรงม้า: 296.4 แรงม้า

TSIC: 19209

วันที่ใบอนุญาต: 8 ม.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 4000000 บาท