โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญทรายทอง

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ นครพนม 48120

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-79/55นพ

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญทรายทอง

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญทรายทอง

ทะเบียนพาณิชย์: ขุดลอกทรายและกรวด

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 5 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 48120

โทรศัพท์: 00302

โรงงานประเภท: 1000000

เงินทุน: 2 บาท

คนงาน: 150 คน

แรงม้า: 14102 แรงม้า

TSIC: 17 เม.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต: 9 พ.ค. 2555

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท