โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟู่ หลง ไฮ่ เคมี

ประกอบกิจการ แบ่งบรรจุ กาวลามิเนต อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20740234225628

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟู่ หลง ไฮ่ เคมี

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟู่ หลง ไฮ่ เคมี

ทะเบียนพาณิชย์: 074555000261

ทะเบียนเดิม: จ3-91(1)-10/62สค

ประกอบกิจการ: แบ่งบรรจุ กาวลามิเนต

สถานที่ตี้ง: 52/36 2 ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 09101

เงินทุน: 6500000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 55 แรงม้า

TSIC: 52293

วันที่ใบอนุญาต: 11 ก.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ: 10 ต.ค. 2562

มูลค่าที่ดิน: 3000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท