โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์ สุรินทร์

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก อยู่ที่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-14-2/60สร

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์ สุรินทร์

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์ สุรินทร์

ทะเบียนพาณิชย์: 0313559001088

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 30319 เลขที่ดิน 72 11 นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์: 081-9999941

โรงงานประเภท: 01400

เงินทุน: 45000000 บาท

คนงาน: 25 คน

แรงม้า: 1052 แรงม้า

TSIC: 10795

วันที่ใบอนุญาต: 6 มกราคม 2560

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 10000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 20000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท