โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม ซี คอนกรีต

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ ท่าอุเทน นครพนม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-253/56นพ

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม ซี คอนกรีต

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม ซี คอนกรีต

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

สถานที่ตี้ง: 88 9 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 48120

โทรศัพท์: 042-530989

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 6000000 บาท

คนงาน: 11 คน

แรงม้า: 50 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 6 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท