โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอลชีท เซกา

ประกอบกิจการ 456 อยู่ที่ บึงกาฬ 43150

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-63(2)-34/55บก

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอลชีท เซกา

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอลชีท เซกา

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตแผ่นหลังคาเหล็ก ขึ้นรูป รีด ตัด พับ และเชื่อมโลหะทั่วไป

ประกอบกิจการ: 456

สถานที่ตี้ง: 10 เซกา-อากาศอำนวย เซกา เซกา บึงกาฬ 43150

โทรศัพท์: 06302

โรงงานประเภท: 5220000

เงินทุน: 5 บาท

คนงาน: 80 คน

แรงม้า: 28110 แรงม้า

TSIC: 28 มิ.ย 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 720000

มูลค่าที่ดิน: 1500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท