โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอลชีท (เมืองพล)

ประกอบกิจการ ตัด พับ ม้วนโลหะทั่วไป อยู่ที่ พล ขอนแก่น

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(12)-49/56ขก

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอลชีท (เมืองพล)

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอลชีท (เมืองพล)

ทะเบียนพาณิชย์: 0403553001425

ประกอบกิจการ: ตัด พับ ม้วนโลหะทั่วไป

สถานที่ตี้ง: 149 5 เก่างิ้ว พล ขอนแก่น 40120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06412

เงินทุน: 9515000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 61 แรงม้า

TSIC: 25999

วันที่ใบอนุญาต: 8 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 15000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 7500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท