โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอล ชีท (บุรีรัมย์)

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น หลังคาเหล็ก อยู่ที่ โนนสูง นครราชสีมา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-63(2)-1/57นม

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอล ชีท (บุรีรัมย์)

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอล ชีท (บุรีรัมย์)

ทะเบียนพาณิชย์: 0313551000058

ประกอบกิจการ: ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น หลังคาเหล็ก

สถานที่ตี้ง: 199/58 10 โตนด โนนสูง นครราชสีมา 30160

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06302

เงินทุน: 2300000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 40.5 แรงม้า

TSIC: 25111

วันที่ใบอนุญาต: 3 มกราคม 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 300000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท