โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายศรีเผย มุกดาหาร สาขาบ้านนาหนาด

ประกอบกิจการ คัดแยกกรวดด้วยวิธีการร่อนและลำเลียงโดยใช้สายพานลำเลียง อยู่ที่ ธาตุพนม นครพนม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(3)-15/61นพ

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายศรีเผย มุกดาหาร สาขาบ้านนาหนาด

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายศรีเผย มุกดาหาร

ทะเบียนพาณิชย์: 0493541000011

ประกอบกิจการ: คัดแยกกรวดด้วยวิธีการร่อนและลำเลียงโดยใช้สายพานลำเลียง

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 13229, 13231, 13232, 13233, 49350, 49351, 53661, 53662 และ 54162 7 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 48110

โทรศัพท์: 081-7394459

โรงงานประเภท: 00303

เงินทุน: 16000000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 280 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 6 ธ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 9000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท