โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งอุ้ยฮั้ว

ประกอบกิจการ 9/2 อยู่ที่ นนทบุรี 11150

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-13(6)-1/55นบ

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งอุ้ยฮั้ว

ผู้ประกอบการ:

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตเครื่องปรุง หรือเครื่องประกอบอาหาร การบดเครื่องเทศ และการบรรจุสินค้าทั่วไป

ประกอบกิจการ: 9/2

สถานที่ตี้ง: 2 ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี 11150

โทรศัพท์: 01306

โรงงานประเภท: 27500000

เงินทุน: 10 บาท

คนงาน: 56.5 คน

แรงม้า: 15146 แรงม้า

TSIC: 8 มี.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต: 5 มิ.ย 2555

เริ่มดำเนินการ: 2500000

มูลค่าที่ดิน: 13000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 7000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท