โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณดลไอซ์

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก อยู่ที่ ทรายมูล ยโสธร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-14-58/59ยส

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณดลไอซ์

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณดลไอซ์

ทะเบียนพาณิชย์: 0353558000487

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก

สถานที่ตี้ง: 304 3 ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร 35170

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 01400

เงินทุน: 14000000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 442 แรงม้า

TSIC: 10795

วันที่ใบอนุญาต: 16 ส.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท