โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเล็ก ไอดรอลิค เซอร์วิส

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยก, รถเครน อยู่ที่ พุทธมณฑล นครปฐม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-9/59นฐ

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเล็ก ไอดรอลิค เซอร์วิส

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเล็ก ไอดรอลิค เซอร์วิส

ทะเบียนพาณิชย์: 0733553001457

ประกอบกิจการ: ซ่อมรถยก, รถเครน

สถานที่ตี้ง: 77/1 5 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 73170

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 14700000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 224.66 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 19 ม.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2700000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 4000000 บาท