โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้น โฮมคอนกรีต

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ ท่อคอนกรีต เสาคอนกรีต ท่อคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีต อยู่ที่ หนองม่วง ลพบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-2/61ลบ

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้น โฮมคอนกรีต

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้น โฮมคอนกรีต

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ ท่อคอนกรีต เสาคอนกรีต ท่อคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีต

สถานที่ตี้ง: 112 6 หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 15170

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 8000000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 212.42 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 5 ม.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท