โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คานาอัน ทราฟฟิค 2012

ประกอบกิจการ ผสมสีเทอร์โมพลาสติก อยู่ที่ ศรีสำโรง สุโขทัย

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-91(1)-1/56สท

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คานาอัน ทราฟฟิค 2012

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คานาอัน ทราฟฟิค 2012

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผสมสีเทอร์โมพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 1/5 2 ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย 64120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 09101

เงินทุน: 650000 บาท

คนงาน: 2 คน

แรงม้า: 30.5 แรงม้า

TSIC: 25941

วันที่ใบอนุญาต: 1 เมษายน 2556

เริ่มดำเนินการ: 1 เมษายน 2556

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 450000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 200000 บาท