โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำไรทอง 2017

ประกอบกิจการ การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ อยู่ที่ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20190240125620

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำไรทอง 2017

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำไรทอง 2017

ทะเบียนพาณิชย์: 0193560000954

ทะเบียนเดิม: จ3-4(3)-21/62สบ

ประกอบกิจการ: การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 38432 2 บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 00403

เงินทุน: 2090000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 74.5 แรงม้า

TSIC: 10139

วันที่ใบอนุญาต: 18 ก.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 540000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 450000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 100000 บาท