โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

หนานเทนเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้จากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง สิ่งประดิษฐ์จากไม้ บ้านน๊อคดาวน์ ศาลานั่งเล่น ซุ้มกาแฟ อยู่ที่ เมืองลำปาง ลำปาง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-240/56ลป

ชื่อโรงงาน: หนานเทนเฟอร์นิเจอร์

ผู้ประกอบการ: นายมานพ สุขใจ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้จากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง สิ่งประดิษฐ์จากไม้ บ้านน๊อคดาวน์ ศาลานั่งเล่น ซุ้มกาแฟ

สถานที่ตี้ง: 274 8 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 52000

โทรศัพท์: 086-1969140

โรงงานประเภท: 03700

เงินทุน: 2260000 บาท

คนงาน: 15 คน

แรงม้า: 44.65 แรงม้า

TSIC: 16220

วันที่ใบอนุญาต: 2 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 160000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 400000 บาท