โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครราชสีมา จำกัด สาขาพิมาย

ประกอบกิจการ สีข้าวโพด,ทำมันเส้น อยู่ที่ พิมาย นครราชสีมา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(2)-12/56นม

ชื่อโรงงาน: สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครราชสีมา จำกัด สาขาพิมาย

ผู้ประกอบการ: สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: สีข้าวโพด,ทำมันเส้น

สถานที่ตี้ง: 155 3 กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110

โทรศัพท์: 044-285250

โรงงานประเภท: 00202

เงินทุน: 16443800 บาท

คนงาน: 2 คน

แรงม้า: 240 แรงม้า

TSIC: 10615

วันที่ใบอนุญาต: 3 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3743800 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 700000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท