โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ศรีจุฬาการเกษตร

ประกอบกิจการ สีข้าว กำลังสีสูงสุด 20 เกวียน/วัน อยู่ที่ เมืองนครนายก นครนายก

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-9(1)-24/56นย

ชื่อโรงงาน: ศรีจุฬาการเกษตร

ผู้ประกอบการ: บริษัท ศรีจุฬากรุ๊ป จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0265551000191

ประกอบกิจการ: สีข้าว กำลังสีสูงสุด 20 เกวียน/วัน

สถานที่ตี้ง: 111 ชลประทานแยกซ้ายสาย 2 ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก 26000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00901

เงินทุน: 118000000 บาท

คนงาน: 14 คน

แรงม้า: 45 แรงม้า

TSIC: 10611

วันที่ใบอนุญาต: 6 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 23000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 60000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 25000000 บาท