โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

วนัชนันท์ค้าไม้

ประกอบกิจการ 88 อยู่ที่ แพร่ 54130

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-83/55พร

ชื่อโรงงาน: วนัชนันท์ค้าไม้

ผู้ประกอบการ: นางวนัชนันท์ เสียงเย็น

ทะเบียนพาณิชย์: แปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม ทำโต๊ะ ตู้ เตียง ฯลฯ

ประกอบกิจการ: 88

สถานที่ตี้ง: 6 น้ำชำ สูงเม่น แพร่ 54130 088-4232279

โทรศัพท์: 03700

โรงงานประเภท: 650000

เงินทุน: 3 บาท

คนงาน: 14.67 คน

แรงม้า: 36100 แรงม้า

TSIC: 2 เม.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 150000

มูลค่าที่ดิน: 50000 บาท

มูลค่าอาคาร: 100000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 350000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท