โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ลานมันสงวน

ประกอบกิจการ การทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง อยู่ที่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(6)-3/57กพ

ชื่อโรงงาน: ลานมันสงวน

ผู้ประกอบการ: นายสงวน โพธิ์เกิดสกุล

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: การทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง

สถานที่ตี้ง: 108 7 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140

โทรศัพท์: 0894393438

โรงงานประเภท: 00906

เงินทุน: 3500000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 216 แรงม้า

TSIC: 10621

วันที่ใบอนุญาต: 14 มกราคม 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 1200000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1300000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท