โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ลฏาภาเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ และชั้นวางของ เป็นต้น อยู่ที่ โกสัมพีนคร กำแพงเพชร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-8/57กพ

ชื่อโรงงาน: ลฏาภาเฟอร์นิเจอร์

ผู้ประกอบการ: นางลฏาภา หวานคำ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ และชั้นวางของ เป็นต้น

สถานที่ตี้ง: 6 11 สายหนองปลิง-บ้านท่าคูณ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์: 0899576517

โรงงานประเภท: 03700

เงินทุน: 663000 บาท

คนงาน: 16 คน

แรงม้า: 85.78 แรงม้า

TSIC: 16220

วันที่ใบอนุญาต: 17 มกราคม 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 215000 บาท

มูลค่าอาคาร: 68000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 280000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 100000 บาท