โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ฟลุ๊คเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ แพร่ 54130

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-306/55พร

ชื่อโรงงาน: ฟลุ๊คเฟอร์นิเจอร์

ผู้ประกอบการ: นายนิรันดร์ พูนพิน

ทะเบียนพาณิชย์: ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ เครื่องตกแต่งภายในอาคารบ้านเรือน จากไม้

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 5 ดอนมูล สูงเม่น แพร่ 54130 086-1901759

โทรศัพท์: 03700

โรงงานประเภท: 600000

เงินทุน: 6 บาท

คนงาน: 19.53 คน

แรงม้า: 36100 แรงม้า

TSIC: 12 ต.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 400000

มูลค่าที่ดิน: 30000 บาท

มูลค่าอาคาร: 70000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท