โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

พื้นงามสักทอง

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบของอาคารที่ทำด้วยไม้ของอาคาร และเฟอร์นิเจอร์ จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-34(2)-6/59พร

ชื่อโรงงาน: พื้นงามสักทอง

ผู้ประกอบการ: นายชัยวัฒน์ พื้นงาม

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำส่วนประกอบของอาคารที่ทำด้วยไม้ของอาคาร และเฟอร์นิเจอร์ จากไม้

สถานที่ตี้ง: 5 5 ดอนมูล สูงเม่น แพร่ 54130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03402

เงินทุน: 1200000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 44.48 แรงม้า

TSIC: 16220

วันที่ใบอนุญาต: 22 ม.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 300000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 200000 บาท