โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

พัทเมกา

ประกอบกิจการ ซ่อมและติดตั้งท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ที่ ปากเกร็ด  นนทบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-77(2)-2/58นบ

ชื่อโรงงาน: พัทเมกา

ผู้ประกอบการ: นายปฏิพัทธ์ ศิระเศรษฐ์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ซ่อมและติดตั้งท่อไอเสียรถยนต์

สถานที่ตี้ง: 11/10 3 ราชพฤกษ์ คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 07702

เงินทุน: 2300000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 89.59 แรงม้า

TSIC: 29309

วันที่ใบอนุญาต: 7-Jan-58

เริ่มดำเนินการ: 29-Jan-58

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 800000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท