โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

พรประดิษฐ์ค้าไม้

ประกอบกิจการ ทำบ้านประกอบสำเร็จรูป ศาลา วงกบ บานประตู บานหน้าต่าง ทำส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร และทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ อยู่ที่ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-34(2)-16/61อย

ชื่อโรงงาน: พรประดิษฐ์ค้าไม้

ผู้ประกอบการ: นางอภิสรา หาสุข

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำบ้านประกอบสำเร็จรูป ศาลา วงกบ บานประตู บานหน้าต่าง ทำส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร และทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้

สถานที่ตี้ง: 15/16 7 – – บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03402

เงินทุน: 3800000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 97 แรงม้า

TSIC: 16220

วันที่ใบอนุญาต: 28 มิ.ย 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 300000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท