โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บ้านม่วงโลหะ

ประกอบกิจการ ทำหลังคาโลหะแผ่นรีดลอน อยู่ที่ บ้านม่วง สกลนคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-63(2)-40/56สน

ชื่อโรงงาน: บ้านม่วงโลหะ

ผู้ประกอบการ: นางสาวจารุวรรณ พงกะพันธ์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำหลังคาโลหะแผ่นรีดลอน

สถานที่ตี้ง: 506 2 สายบ้านม่วง – บ้านดุง ม่วง บ้านม่วง สกลนคร 47140

โทรศัพท์: 0861621383

โรงงานประเภท: 06302

เงินทุน: 7700000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 77 แรงม้า

TSIC: 25111

วันที่ใบอนุญาต: 16 พฤษภาคม 2556

เริ่มดำเนินการ: 15 มิถุนายน 2556

มูลค่าที่ดิน: 200000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท