โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บี-ควิก สาขาบิ๊กซี ชัยภูมิ

ประกอบกิจการ ศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์ อยู่ที่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20360059325625

ชื่อโรงงาน: บี-ควิก สาขาบิ๊กซี ชัยภูมิ

ผู้ประกอบการ: บริษัท บี-ควิก จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105546081804

ทะเบียนเดิม: จ3-95(1)-30/62ชย

ประกอบกิจการ: ศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์

สถานที่ตี้ง: 1 บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 17500000 บาท

คนงาน: 11 คน

แรงม้า: 51.3 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 5 มี.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 11000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท