โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท 888 ส่งเสริม จำกัด

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20200166125627

ชื่อโรงงาน: บริษัท 888 ส่งเสริม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท 888 ส่งเสริม จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0205561018335

ทะเบียนเดิม: จ3-95(1)-96/62ชบ

ประกอบกิจการ: ซ่อมรถยนต์

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 3065 10 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 033-000878

อีเมล:

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 20400000 บาท

คนงาน: 30 คน

แรงม้า: 139.5 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 27 มิ.ย 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 8400000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท