โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท 3เอ็มบี จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์จากไฟเบอร์กลาส อยู่ที่ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-77(2)-55/56ฉช

ชื่อโรงงาน: บริษัท 3เอ็มบี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท 3เอ็มบี จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0245555001612

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์จากไฟเบอร์กลาส

สถานที่ตี้ง: 105/17 3 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 07702

เงินทุน: 6000000 บาท

คนงาน: 24 คน

แรงม้า: 50.5 แรงม้า

TSIC: 29309

วันที่ใบอนุญาต: 3 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท