โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไอดีล ฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม(น้ำดื่มบรรจุขวด,และน้ำชาปรุงรสบรรจุขวด) อยู่ที่ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-20(1)-10/56สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอดีล ฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไอดีล ฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม(น้ำดื่มบรรจุขวด,และน้ำชาปรุงรสบรรจุขวด)

สถานที่ตี้ง: 393/26 6 สุขสวัสดิ์ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์: 02-4258510

โรงงานประเภท: 02001

เงินทุน: 3100000 บาท

คนงาน: 18 คน

แรงม้า: 102.5 แรงม้า

TSIC: 11041

วันที่ใบอนุญาต: 15 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 100000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท