โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไวร์ เมช อินดัสทรี จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตตะแกรงเหล็ก อยู่ที่ บางบัวทอง นนทบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20120161925625

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไวร์ เมช อินดัสทรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไวร์เมช อินดัสทรี จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0125554019586

ทะเบียนเดิม: จ3-63(2)-25/62นบ

ประกอบกิจการ: ผลิตตะแกรงเหล็ก

สถานที่ตี้ง: 14/4 9 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110

โทรศัพท์: 029255100

อีเมล:

โรงงานประเภท: 06302

เงินทุน: 125000000 บาท

คนงาน: 70 คน

แรงม้า: 480.34 แรงม้า

TSIC: 25111

วันที่ใบอนุญาต: 25 มิ.ย 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 10000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 17000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 18000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 80000000 บาท