โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไบโอ คอสเมติค กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องสำอาง อยู่ที่ บางบัวทอง นนทบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-47(3)-6/61นบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไบโอ คอสเมติค กรุ๊ป จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไบโอ คอสเมติค กรุ๊ป จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0125560030871

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องสำอาง

สถานที่ตี้ง: 98/13-14 7 ลำโพ 33 กาญจนาภิเษก ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 04703

เงินทุน: 12500000 บาท

คนงาน: 15 คน

แรงม้า: 59.94 แรงม้า

TSIC: 20232

วันที่ใบอนุญาต: 21 พ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 8000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท