โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไบโอ-คลีน เอ็นเนอร์จี้ เอเชีย จำกัด

ประกอบกิจการ ผสมอาหารสัตว์ หรืออาหารสำเร็จรูป สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด อยู่ที่ โนนสัง หนองบัวลำภู

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-15(1)-1/60นภ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไบโอ-คลีน เอ็นเนอร์จี้ เอเชีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไบโอ-คลีน เอ็นเนอร์จี้ เอเชีย จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0115557010385

ประกอบกิจการ: ผสมอาหารสัตว์ หรืออาหารสำเร็จรูป สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 29576 และ 24212 5 กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู 39140

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 01501

เงินทุน: 41950000 บาท

คนงาน: 17 คน

แรงม้า: 49 แรงม้า

TSIC: 10801

วันที่ใบอนุญาต: 11 มกราคม 2560

เริ่มดำเนินการ: 11 มกราคม 2560

มูลค่าที่ดิน: 6950000 บาท

มูลค่าอาคาร: 20000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท