โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไทย แคปปิตอล พลาสท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์พลาสติก (ประตู P.V.C. บานซิงค์ P.V.C.) อยู่ที่ สามพราน นครปฐม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(1)-49/56นฐ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย แคปปิตอล พลาสท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย แคปปิตอล พลาสท์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์พลาสติก (ประตู P.V.C. บานซิงค์ P.V.C.)

สถานที่ตี้ง: 3 บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม 73110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05301

เงินทุน: 17500000 บาท

คนงาน: 30 คน

แรงม้า: 403.31 แรงม้า

TSIC: 22210

วันที่ใบอนุญาต: 17 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 13000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท