โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไทย ฮิราโอะ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตท่อเหล็ก อยู่ที่ ปลวกแดง ระยอง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(12)-50/56รย

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ฮิราโอะ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ฮิราโอะ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0215555005120

ประกอบกิจการ: ผลิตท่อเหล็ก

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 215 3191 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง 21140

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06412

เงินทุน: 190000000 บาท

คนงาน: 33 คน

แรงม้า: 487 แรงม้า

TSIC: 25999

วันที่ใบอนุญาต: 18 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 30000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 60000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 80000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 20000000 บาท