โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ อยู่ที่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-15(1)-21/56ปจ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0145548002146

ประกอบกิจการ: ทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์

สถานที่ตี้ง: 259 7 บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 01501

เงินทุน: 195000000 บาท

คนงาน: 147 คน

แรงม้า: 10202.76 แรงม้า

TSIC: 10294

วันที่ใบอนุญาต: 13 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 30000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 17000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 105000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 43000000 บาท